Τμήμα Διασυνδετικής Ψυχοθεραπείας

Τμήμα Διασυνδετικής Ψυχοθεραπείας

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Δανειζόμενοι τον όρο «Διασυνδετική Ψυχοθεραπεία» από τον κλάδο της Διασυνδετικής Ψυχιατικής, θέλουμε να καταδείξουμε τη σύγχρονη νοοτροπία σχετικά με την ολιστική υγεία κατά την Ιπποκράτεια λογική και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων υγείας.
Για εμάς η υγεία δεν καθορίζεται από τη μη ύπαρξη ασθένειας αλλά εμπεριέχει και άλλες διαστάσεις όπως την πρόληψη, την ψυχική υποστήριξη του θεραπευομένου και του υποστηρικτικού του περιβάλλοντος και τη συνεχή θεώρηση της εκάστοτε κλινικής κατάστασης βάση του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου.
To Iνστιτούτο Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας (ICPA) πιστό στις αξίες της διεπιστημονικότητας θέτει σαν ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας τη συν-δημιουργία μιας ασφαλούς και ειλικρινούς θεραπευτικής σχέσης με τον ενδιαφερόμενο. Ταυτόχρονα προάγει τη συνεργασία ψυχολόγου και θεράποντα ιατρού προκειμένου να διασφαλίσει τη συνολική κατανόηση των δυσλειτουργικών συνιστωσών που επιφέρουν νόσο.
Οι σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις εκτείνονται πολύ περισσότερο από την εξερεύνηση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και των συναισθηματικών δυσκολιών που οδηγούν στην εμφάνιση παθολογικών συμπτωμάτων και διαταραχών. Σήμερα μιλάμε για ψυχοκοινωνικοβιολογική προσέγγιση απέναντι στα προβλήματα του ανθρώπου. Η σύνδεση της ψυχοθεραπείας με την αντιμετώπιση προβλημάτων που παραδοσιακά θεωρούνταν αμιγώς ιατρικά, πλέον είναι διαπιστωμένη για τις ψυχοσωματικές νόσους, τα αυτοάνοσα νοσήματα, καρδιολογικές και δερματικές παθήσεις και μεγάλο μέρος γαστρεντερολογικών διαταραχών.
Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξη του συγγενικού περιβάλλοντος των ατόμων που πάσχουν από κάποιο νόσημα αφού συνήθως καθορίζει σε μεγάλο μέρος την ομαλότερη έκβαση της αποκατάστασης. Η σύγχρονη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση ενδιαφέρεται για την έννοια της ασθένειας και τους συνοδούς ρόλους που αναπαράγει στους ανθρώπους καθώς και για τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες στο διαπροσωπικό πεδίο.