Σχεσιακή Ψυχανάλυση -Εισαγωγή

συγχρονη ψυχοθεραπεία

Σχεσιακή Ψυχανάλυση – Εισαγωγή

Η Σχεσιακή Ψυχανάλυση με Ιδρυτή τον Steven Mitchell στις ΗΠΑ προτείνει ένα νέο μοντέλο Ψυχανάλυσης, απορρίπτοντας τη Θεωρία των Βιολογικών ενορμήσεων του Freud και μετατοπίζει την προτεραιότητα στις σχέσεις και τα πρότυπα αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Πρακτικά, στόχος της είναι να εξερευνήσει τις σχεσιακές συγκρούσεις του ατόμου με τους σημαίνοντες άλλους όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στην σχέση του με τον Αναλυτή και το Ψυχαναλυτικό πλαίσιο, υπό μια σύγχρονη όμως οπτική.

Σύμφωνα με τον Nocross (2005), η ποικιλία των θεραπευτικών προσεγγίσεων ξεπερνά τα 400 μοντέλα Ψυχοθεραπείας στις ημέρες μας. Οι περισσότεροι εκ των Θεραπευτών και υποστηρικτών των προσεγγίσεων θα συμφωνούσαν πως ως κοινωνικά όντα διαμορφωνόμαστε μέσω των κοινωνικών μας επαφών και πως η εικόνα που έχουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό είναι ένα ‘’εύπλαστο’’ υλικό στα χέρια των στενών μας σχέσεων (Finlay, 2016). Κατά τον Mitchell το πρωταρχικό κίνητρο του ατόμου είναι να σχετίζεται με τους άλλους. Όταν το ‘’σχετίζεσθαι’’ αυτό αποτυγχάνει αδυνατώντας να καλύψει τις ανάγκες μας τότε χάνεται η εμπιστοσύνη (as cited in, Finlay, 2016). Η Σχεσιακή Ψυχανάλυση χρησιμοποιεί την αξία των σχέσεων και την σημασία που έχουν για την ψυχική μας ευδαιμονία, ως θεμελιώδη λίθο σύνδεσης του παρελθόντος του παρόντος και του μέλλοντος, με σκοπό την επούλωση των περασμένων σχέσεων δίνοντας έμφαση στο ‘’εδώ και τώρα’’ και την σχέση μεταξύ Αναλυτή και Αναλυόμενου (Finlay, 2016). Αυτή η θεραπευτική σχέση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο του Σχεσιακού πλαισίου. Ο Yalom χαρακτηριστικά αναφέρει: ‘’Είναι η σχέση αυτή που θεραπεύει, την σχέση που θεραπεύει, την σχέση που θεραπεύει…’’

Στην Σχεσιακή Ψυχανάλυση το είδος ‘’Προσκόλλησης’’ μεταξύ Θεραπευτή και Θεραπευόμενου αναπαριστά τις ευρύτερες σχέσεις που ο Θεραπευόμενος συνάπτει και παίζει μείζονα ρόλο στην διαγνωστική διαδικασία (Finlay, 2016). Ο Bowlby (1969) αναπτύσσοντας τη Θεωρία του Δεσμού εξηγεί πως ο ‘’πρωταρχικός δεσμός’’ τροφού και βρέφους γίνεται μοντέλο για τις μελλοντικές σχέσεις του ατόμου και πως ο τρόπος προσκόλλησης του φροντιστή με το παιδί δημιουργεί θετικές ή αρνητικές συσχετίσεις στην ενηλικίωση (as cited in Robertson, 2016). Τα παιδιά που αδυνατούν να δημιουργήσουν ασφαλή δεσμό με την μητέρα (τροφό – πρόσωπο φροντίδας) δυσκολεύονται να αναπτύξουν υγιείς δεσμούς ως ενήλικες και ο Θεραπευτής προσφέρεται ως πρότυπο ενός ασφαλούς δεσμού με έναν ενήλικα, ο οποίος παρέχει στον Θεραπευόμενο την ευκαιρία για μια διορθωτική συναισθηματική εμπειρία (Robertson, 2016). O ρόλος του Θεραπευτή είναι ανάλογος με τον ρόλο μιας μητέρας που παρέχει στο παιδί της μια ασφαλή βάση από την οποία εκείνο θα εξερευνήσει τον κόσμο (Bowlby, 1988). O Kohut διαμέσου της Ψυχαναλυτικής Θεωρίας του εαυτού τονίζει την αναγκαιότητα εκ μέρους του φροντιστή και αργότερα του Αναλυτή να καθρεφτίζει τις ψυχικές συναισθηματικές συγκρούσεις του ατόμου χρησιμοποιώντας τον Αναλυτή ως ‘’αυτὀ -αντικείμενο’’ με σκοπό να οικοδομήσει ασφαλώς ο Αναλυόμενος μια υγιή αίσθηση εαυτού (Finlay, 2016).

H επιρροή του παρελθόντος στην Σχεσιακή Θεραπευτική πράξη και την σχέση μεταξύ Αναλυτή και Αναλυόμενου όπως αυτή αναδύεται στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις εκφράζεται υπό την έννοια της Δϊυποκειμενικότητας, λέξης κλειδί του πλαισίου. Κατά τον (Crossley, 1996) η δϊυποκειμενικότητα είναι ο ΄΄ιστός του κοινωνικού μας γίγνεσθαι’’ υποδεικνύοντας πως το κοινωνικό μας πλαίσιο είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο αφού οι σχέσεις μας με τους άλλους συνεχώς μεταβάλλονται η εξελίσσονται. Αναφέρει χαρακτηριστικά πως διαμέσου της Δϊυποκειμενικότητας κατανοούμε ευκρινέστερα την ανθρώπινη ύπαρξη στην κοινωνική της μορφή αφού οι πράξεις μας έχουν αντίκτυπο στον περίγυρο μας και οι αντιδράσεις αυτού δημιουργούν έναν αέναο κύκλο με πολλούς παίκτες και αμείωτες αντιδράσεις (Crossley, 1996). Η αλληλεπίδραση αυτή είναι έκδηλη και στην σχέση μεταξύ Θεραπευόμενου και Θεραπευτή αφού οι παρελθοντικές εμπειρίες, η έκφραση των δυο (λεκτική ή μη) καθώς και ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τον κόσμο επεμβαίνουν μεταβιβαστικά στην Θεραπευτική πράξη (Faris, 2012). Οι δι-υποκειμενικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δυο έχοντας προκύψει από την ‘’αυθεντική’’ μεταξύ τους σχέση και την Αυτοανάλυση του Αναλυτή, κατά τον Ferenczi, οδηγούν στην αναλυτική συνάντηση τους.

H ευκαμψία του Θεραπευτή να προσαρμοστεί στις ανάγκες του Θεραπευόμενου στα Σύγχρονα Μοντέλα Ψυχοθεραπείας και Ψυχανάλυσης είναι ένα βήμα προς την Ολιστική Ψυχοθεραπευτική Ενσωμάτωση (Rowan and Jacobs 2002, as cited in Faris 2012). Το Σχεσιακό Μοντέλο ενσωμάτωσης προϋποθέτει την συγχώνευση διαφορετικών στοιχείων με σκοπό την δημιουργία ενός νέου. Ο Scott (2004) υποδεικνύει 4 τύπους ενσωμάτωσης :
• Ενσωμάτωση πληθώρας ψυχοθεραπευτικών θεωριών κατά την Θεραπευτική διαδικασία.
• Πνευματική, ψυχική, διανοητική και συναισθηματική εμπειρία με τον ασθενή.
• Ενσωμάτωση άλλων κλάδων στην διαδικασία όπως πχ. Ποίηση.
• Χρήση χιούμορ η μεταφορών ως θεραπευτική προσέγγιση εκ μέρους του Θεραπευτή.

Είτε η ενσωμάτωση στοχεύει στη θεωρία είτε στις Θεραπευτικές μεθόδους πραγματεύεται την Ολιστική συνεχή διαδικασία μεταξύ Θεραπευτή- Θεραπευόμενου και Θεραπευτικού μοντέλου (Faris,2012).

Οι εξειδικευμένοι Θεραπευτές του ICPA (Institute for Contemporary Psychotherapy Athens) συνεχώς μετεκπαιδεύονται και καταρτίζονται στις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους και προάγουν την επιστημονική γνώση συμμετέχοντας σε πανελλήνια και παγκόσμια συνέδρια. Ενδεικτικά τις τελευταίες δύο χρονιές έχουμε συμμετάσχει ενεργά μέσω στρογγυλής τράπεζας στο Παγκόσμιο συνέδριο Σχεσιακής Ψυχανάλυσης στη Νέα Υόρκη, στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας στο Βελιγράδι, στο Παγκόσμιο συνέδριο της SEPI (Society for the Exploration of Psychotherapeutic Intervention) στη Λισαβώνα και στο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Θεραπειών στη Θεσσαλονίκη. Το καλοκαίρι θα παρουσιάσουμε στρογγυλή τράπεζα στο Παγκόσμιο συνέδριο Ψυχολογίας στην Πράγα.

Βιβλιογραφία

Finlay, L. (2016). Relational integrative psychotherapy : Engaging process and theory in practice.

Integrative counselling & psychotherapy; a relational approach. (2012). Reference and Research Book News, 27(1), Reference and Research Book News, Vol.27(1).

Integration in counselling and psychotherapy; 2d ed.(Brief article)(Book review). (2010). Reference & Research Book News, 25(2), Reference & Research Book News, May, 2010, Vol.25(2).

Robertson, T. (2016) Playtherapy (Παιγνιοθεραπεία)

Κοραχάη Σοφία
Ψυχοπαιδαγωγος/ εκπ. Κλινική Ψυχολογος

51 thoughts on “Σχεσιακή Ψυχανάλυση -Εισαγωγή”

 1. Superb site you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums
  that cover the same topics talked about in this
  article? I’d really like to be a part of community
  where I can get opinions from other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.

  Bless you!

 2. Please let me know if you’re looking for a article author for your
  weblog. You have some really good posts and I think I
  would be a good asset. If you ever want to take
  some of the load off, I’d love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an email if interested. Many thanks!

 3. Its such as you learn my mind! You appear to know a lot approximately this, such as you wrote the guide in it or something.
  I believe that you simply can do with some % to drive the message house a little bit, however instead of that, this is magnificent blog.
  An excellent read. I’ll certainly be back.

 4. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely great.

  I really like what you’ve acquired here, really like what you are stating
  and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to
  keep it sensible. I can not wait to read much more from you.

  This is really a terrific web site.

 5. klik66 adalah salah satu situs permainan pkv games yang telah amat terpercaya ԁan telah menerima saran dari dewalink.

  dewalink juga salah satu
  situs saran permainan pkkv games yang benar-benarterpercaya ԁan situs ini juga menawarkan anjuran dari
  web pkv ⅾan website agen taruhan bola seperti klik365 yang mempunyai
  bonhs yang amat besar semuanya telah mempunmyai bonus ԁɑn malahan jackpot sampai ratusan juta rupiah.

 6. I think that is one of the such a lot significant information for me.
  And i’m satisfied reading your article. However want to commentary on few basic issues,
  The site taste is great, the articles is in reality
  great : D. Just right activity, cheers

 7. Hey there! I know this is kind of off-topic
  however I had to ask. Does running a well-established website like yours take a lot of work?
  I am brand new to writing a blog however I do write in my diary
  daily. I’d like to start a blog so I will be able
  to share my own experience and thoughts online. Please let me know if
  you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 8. I think everything posted was actually very reasonable.
  However, what about this? suppose you were to write a awesome title?
  I mean, I don’t want to tell you how to run your blog, however suppose you added
  a title that makes people want more? I mean Σχεσιακή Ψυχανάλυση -Εισαγωγή | Psychotherapeutiko.gr
  is a little vanilla. You ought to glance at Yahoo’s front page and see
  how they create article titles to get people interested.

  You might try adding a video or a related pic or two to grab readers interested about what you’ve got to say.
  Just my opinion, it could bring your posts a little livelier.

 9. First of all I want to say excellent blog! I had
  a quick question in which I’d like to ask if you do
  not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear
  your mind before writing. I’ve had a difficult time clearing my mind in getting
  my ideas out. I truly do take pleasure in writing however it
  just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Appreciate it!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *