Εποπτεία

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Α μοντέλο εποπτείας

Σε νέους κλινικά συναδέλφους οπότε και συνδυάζεται με άτυπη εκπαίδευση με εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ατομικής ψυχοθεραπείας προκειμένου να εναρμονιστεί η εποπτεία με τις θεωρητικές απαραίτητες διαστάσεις της κλινικής πράξης. Ενδεικτικά οι τομείς που εστιάζει το θεωρητικό μέρος είναι:

  • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ψυχοθεραπείας
  • Αποσαφήνιση και εννοιολογική κατανόηση της έννοιας της Ψυχοπαθολογίας (Συμπτωματολογία, διαφοροδιάγνωση, όρια στην κατηγοριοποίηση και προβλήματα κανονικοποίησης)
  • Βασικές Ψυχαναλυτικές έννοιες (μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση, εκδραματίσεις, ασυνείδητες διαδικασίες κ.ά.)
  • Ευαισθητοποίηση στο Γνωσιακό – Συμπεριφοριστικό Μοντέλο και στη Γνωσιακή Αναλυτική προσέγγιση
  • Κανόνες δεοντολογίας και ορθής πρακτικής
  • Θεραπευτικές παρεμβάσεις – Τεχνικές

Το κέντρο μας παρέχει υπηρεσίες κλινικής εποπτείας που απευθύνονται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Κοινωνικούς λειτουργούς κλπ)

Η εποπτεία βασίζεται στο συνθετικό μοντέλο της Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας βάση του οποίου λειτουργεί το κέντρο μας και έχει βασικό άξονα τη Σχεσιακή Ανάλυση (σύγχρονη μορφή Ψυχανάλυσης) και την Υπαρξιακή κατά Yalom Θεραπεία αλλά χρησιμοποιεί μεθοδολογία και από τη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική και τη Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία. 

Β μοντέλο εποπτείας

Σε έμπειρους συναδέλφους η παρεχόμενη εποπτεία βασίζεται σε μικτό μοντέλο όπου εκτός από την κλασσική εποπτεία και ενασχόληση με το υλικό που φέρει ο εποπτευόμενος αναλύονται και οι μεταβιβαστικές/αντιμεταβιβαστικές διαστάσεις όσο και οι παραλληλίες στο «εδώ και τώρα» της εποπτείας (parallel processing. Στον τρόπο αυτό εποπτείας η έμφαση δίνεται στην διαπροσωπική και σχεσιακή ανάλυση του τρόπου πραγματοποίησης της θεραπείας και οι τεχνικές που επικεντρωνόμαστε είναι η μεταφορά των θεμάτων του θεραπευομένου από το «ενδοπροσωπικό στο διαπροσωπικό» γίγνεσθαι. Ο εποπτευόμενος καλείται να εκπαιδευτεί σταδιακά στο να δείχνει βιωματικά μέσα από τη σχέση του με τον θεραπευόμενο τις διαπροσωπικές δυσκολίες του τελευταίου.

Βασικός στόχος της εποπτικής πράξης δεν είναι μόνο η μετάδοση γνώσεων και η παρακολούθηση – στήριξη των συναδέλφων σε δύσκολες περιπτώσεις αλλά πολύ περισσότερο η ανάδειξη του προσωπικού τρόπου που ο κάθε θεραπευτής σχετίζεται με τους θεραπευόμενούς του και η επισήμανση των ιδιαίτερων πτυχών της προσωπικότητάς του που πιθανά να επιφέρουν δυσκολίες στην επιτυχή έκβαση του κλινικού του έργου.

Ο αρμόδιος επόπτης του χώρου είναι ο κλινικός υπεύθυνος του κέντρου και είναι διαπιστευμένος επόπτης από το πανεπιστήμιο του Derby, UK

Στο κέντρο μας παρέχεται εποπτεία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας του New York College.

Εποπτεία για ομαδική ψυχοθεραπεία

Στο κέντρο μας παρέχεται εποπτεία για συναδέλφους που εργάζονται με ομάδες είτε είναι αμιγώς θεραπευτικές είτε εντάσσονται σε ομάδες εργασίας.

Ο κλινικός υπεύθυνος του κέντρου τελεί υπό διαπίστευση για επίσημη αναγνώριση ως επόπτης ομαδικής

Εποπτεία
Εποπτεία