Τετραετής εκπαίδευση στη Σύγχρονη Διαπροσωπική Ψυχοδυναμική Θεραπεία

Τετραετής εκπαίδευση στη Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία
Ετήσια Εκπαίδευση στη Σύγχρονη Συμβουλευτική

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

To Ιnstitute for Contemporary Psychotherapy Athens (ICPA) εγκαινιάζει τον πρώτο ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών στην Σύγχρονη Διαπροσωπική Ψυχοδυναμική Θεραπεία 

Μια εντατική εκπαίδευση, εναρμονισμένη με τα υψηλά στάνταρτ αντίστοιχων Αμερικανικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που βασίζεται μεθοδολογικά στους κανόνες της συνεργατικής μάθησης και της βιωματικής εμπλοκής και θεωρητικά στις σύγχρονες αρχές της Συνθετικής Θεραπείας με έμφαση στην διυποκειμενικότητα και την διαπροσωπική συσχέτιση.

Η εκπαίδευση είναι τετραετής, συνολικής διάρκειας 1550 ωρών και κατανέμεται ως εξής:

  • Θεωρητική κατάρτιση 600 ώρες
  • Προσωπική ανάπτυξη 300 ώρες
  • Πρακτική άσκηση 400 ώρες
  • Κλινική εποπτεία 150 ώρες
  • Εξειδικευμένη έρευνα 100 ώρες Στο 4ο έτος είναι απαραίτητη η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Οι καταρτισμένοι εκπαιδευτές μας εργάζονται υπό το πρίσμα της σύγχρονης ψυχοδυναμικής προοπτικής. Το έργο μας υποστηρίζεται από την τρέχουσα έρευνα για την ανθρώπινη ανάπτυξη, τη νευροβιολογία και λοιπά θεραπευτικά μοντέλα με κοινή βάση τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση του ατόμου.

Η Σύγχρονή Διαπροσωπική Ψυχοδυναμική Θεραπεία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εννοιολογικά και θεωρητικά θεραπευτικό μοντέλο που λόγω της ίδιας της δομής του αγκαλιάζει και προσκαλεί τεχνικές και παρεμβάσεις από διαφορετικά συστήματα σκέψης. Συνεπώς το ακαδημαϊκό υπόβαθρο μας δανείζεται στοιχεία από το Γνωσιακό-Συμπεριφοριστικό μοντέλο, από τη Θεραπεία Σχημάτων, την Υπαρξιστική προσέγγιση και φυσικά την ομαδική θεραπεία.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών (τα τρία πρώτα έτη και επικουρικά και το τέταρτο) απευθύνονται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, σε αποφοίτους ανθρωπιστικών σπουδών, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς και λοιπούς επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
Δεκτοί υπό προϋποθέσεις γίνονται και τεταρτοετείς φοιτητές Ψυχολογίας.

Κυρίως εκπαίδευση
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα σπουδών με ευέλικτο τρόπο είτε κατά έτος, είτε κατά μάθημα. Για την ολοκλήρωση των σπουδών του απαιτείται η παρακολούθηση τουλάχιστον των τριών (3) πρώτων ετών. Η παρακολούθηση και του τέταρτου έτους είναι εντελώς απαραίτητη για την κάλυψη των προϋποθέσεων υπαγωγής στα κριτήρια για την απονομή πιστοποιήσεων αλλά αυτό αποτελεί απόφαση του εκάστοτε εκπαιδευόμενου.

Στις γραμματείες των κέντρων μας (Δευτέρα με Παρασκευή) 210 8082490
Διευθυντής Σπουδών Τσιάκος Δημήτριος 694 4749834

Για αναλυτικές πληροφορίες κατεβάστε τον οδηγό σπουδών.