Ψυχοθεραπεία και μητρική γλώσσα

Ψυχοθεραπεία & μητρική γλώσσα

Μέσα σε ένα συνεχές κλίμα αλλαγής κάνει ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία της η χρήση της τεχνολογίας η οποία δίνει λύσεις σε ποικίλαπροβλήματα. Από τις αλλαγές σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη και η ψυχοθεραπεία. Η παραδοσιακά δια ζώσης διαδικασία της ψυχοθεραπείας αρχίζει να αμφισβητεί και να επαναπροσδιορίζει και η ίδια τη μοναδικότητα του τρόπου που μέχρι τώρα γινόταν. Ψυχοθεραπεία και διαδίκτυο ήταν μέχρι πρότινος «άσπονδοι εχθροί». Η συγκεκριμένη αντίληψη ενισχυόταν από τον τρόπο που η διαδικασία της ψυχοθεραπείας προβάλλεται από τα ΜΜΕ, από την άρνηση ορισμένων θεραπευτών να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για τη διενέργεια συνεδριών και από τη διακωμώδηση της χρήσης της τεχνολογίας για τέτοια ζητήματα. Όλα αυτά φαίνεται να έχουν αλλάξει ραγδαία όχι μόνο λόγω των νέων συνθηκών και δεδομένων στα οποία καλούμαστε να προσαρμοστούμε αλλά και των αυξημένων αναγκών των ανθρώπων για θεραπεία.

Η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω διαδικτύου φαίνεται να έχει πολλά πλεονεκτήματα. Το σημαντικότερο όλων είναι η κατάργηση χρονικών και χωρικών περιορισμών καθιστώντας δυνατή τη διεξαγωγή ψυχοθεραπευτικών συνεδριών από όποια γωνιά του πλανήτη. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν θεραπευτές που επικοινωνούν στην ίδια γλώσσα με τους ίδιους κάνοντας τη διαδικασία πολύ πιο παραγωγική και βοηθητική.

Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα και αφορά στους ανθρώπους που έχει χρειαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα και τον τόπο καταγωγής τους και να μετοικίσουν σε μια νέα, διαφορετική. Όταν άνθρωποι δίγλωσσοι ή άνθρωποι που έμαθαν από ανάγκη τη γλώσσα της χώρας στην οποία εγκαταστάθηκαν, αισθανθούν την ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης, πόσο εύκολα θα αποταθούν σε έναν ξενόγλωσσο θεραπευτή; Πόσο ικανοποιημένοι θα νιώσουν για το επίπεδο κατανόησης των συναισθημάτων και των δυσκολιών τους από έναν θεραπευτή που μιλά διαφρετική γλώσσα από αυτούς; Θα είναι σε θέση οι ίδιοι να εκφράσουν τα βιώματα, τις εμπειρίες και τις ανάγκες τους με την ίδια ευφράδεια και λεπτομέρεια όσο και σε έναν θεραπευτή που μιλά την ίδια γλώσσα;

Βάσει ερευνών που έχουν διεξαχθεί σε πληθυσμούς που έχουν αναζητήσει ψυχολογική βοήθεια από ξενόγλωσσους θεραπευτές, έχει βρεθεί πως όταν η θεραπεία παρέχεται στη μητρική γλώσσα του ενδιαφερόμενου έχει τη διπλάσια αποτελεσματικότητα συγκριτικά με αυτή της ξένης γλώσσας. Επιπλέον, παρεμβάσεις και στόχοι ειδικά σχεδιασμένοι για μια συγκεκριμένη πληθυσμιακή και πολιτισμική ομάδα έχει τετραπλάσια αποτελεσματικότητα από μια παρέμβαση που θα απευθύνεται σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες αγνοώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες της καθεμιάς.

Αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους. Η μητρική γλώσσα ονομάζεται έτσι και έχει σημασία καθώς μέσα από αυτήν τίθενται τα θεμέλια της συναισθηματικής ανάπτυξης και της δι-υποκειμενικής κατανόησης των ανθρώπων. Η γλώσσα συμβάλλει τα μέγιστα στη διαμόρφωση της ταυτότητας του ατόμου, των αναμνήσεων και των εμπειριών του. Περιτυλιγμένα μέσα στη γλώσσα είναι η ιστορία του κάθε ανθρώπου, η πολιτισμική, φυλετική, εθνική, κοινωνικο-οικονομική, πνευματική και σεξουαλική του ταυτότητα. Αυτές οι ταυτότητες βιώνονται, κατανοούνται και μεταφέρονται εντελώς διαφορετικά αναλόγως της γλώσσας που θα χρησιμοποιηθεί από το άτομο, της μητρικής ή όχι. Η γλώσσα είναι καθοριστικό εργαλείο στη θεραπευτική διαδικασία καθώς σε αυτήν βασίζεται ο θεραπευτής για να δημιουργήσει συμμαχία, να παρέχει ενσυναίσθηση και να κατανοήσει τον εσωτερικό κόσμο των ασθενών και του εαυτού του. 

Κρίνεται, λοιπόν, πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους, που είτε έχουν επιλέξει είτε έχουν αναγκαστεί, να αφήσουν την πατρίδα τους και να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα σε έναν νέο τόπο, να αισθάνονται ότι έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν όσα βιώνουν συναισθηματικά με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Πιο συγκεκριμένα με έναν ειδικό που θα κατανοεί απόλυτα τη σημασία και το χρωματισμό των λέξεων καθώς και τη συναισθηματική φόρτιση του θεραπευόμενου που σε διαφορετική περίπτωση θα χάνονταν στη μετάφραση.

Χριστίνα Μπαλή

Ψυχολογος

photo: ontaheen.com