Ψυχοθεραπεία on line

Το κέντρο μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους διεθνείς κανόνες της ISHMO (International Society for Mental Health Online).

On-line ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στο κέντρο μας παρέχεται η δυνατότητα για παροχή βοήθειας μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας ευρέως διαδεδομένα προγράμματα ασφαλούς χρήσης. Η παραπάνω υπηρεσία κερδίζει ολοένα και παραπάνω έδαφος στο εξωτερικό και συναντάται με την ονομασία “διαδικτυακή ψυχοθεραπεία, τηλεματική θεραπεία, θεραπεία online” κλπ. Φυσικά και στην εν λόγω διάστασή της η θεραπεία διέπεται από το απόρρητο και τους υπόλοιπους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος του ψυχολόγου. Το κέντρο μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους διεθνείς κανόνες της ISHMO (International Society for Mental Health Online).

Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα​

Υπάρχουν ποικίλα πλεονεκτήματα στη διαδικτυακή ψυχοθεραπεία. Κυρίως διευκολύνει άτομα με ελαττωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, είτε λόγω γεωγραφικής απόστασης (νησιά, απομονωμένες περιοχές) είτε εξαιτίας ιατρικών θεμάτων ή λοιπών κωλυμάτων (π.χ εγκυμοσύνη). Ιδιαίτερα τα τελευταία έτη η συνεχής μετανάστευση ελλήνων στο εξωτερικό έχει αυξήσει τις ανάγκες παροχής της εν λόγω βοήθειας. Επιπρόσθετα σε περιοχές όπου η διασφάλιση του αναφαίρετου δικαιώματος της ιδιωτικότητας αίρεται (πχ σε μικρές και κλειστές κοινωνίες) η ψυχοθεραπεία από απόσταση μερικές φορές αποτελεί τη μοναδικά ενδεδειγμένη λύση.

Επίσης ένα βασικό πλεονέκτημα είναι η κατά κάποιο τρόπο διασφάλιση μιας “απόστασης” μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, γεγονός που φυσικά σε βάθος χρόνου αποτελεί τροχοπέδη της θεραπείας αλλά που στα αρχικά στάδια δόμησης της σχέσης διευκολύνει ανθρώπους με προβλήματα εμπιστοσύνης ή εγγύτητας, δηλαδή ανθρώπους που επιθυμούν βαθιά τη διατήρηση του προσωπικού τους χώρου προκειμένου να εμπλακούν στη θεραπευτική διαδικασία. Φυσικά η προαναφερθείσα διευκόλυνση μπορεί να αποτελέσει και μειονέκτημα αν η θεραπεία μεταμορφωθεί σε “θάλαμο αποσυμπίεσης” και πολλαπλασιάσει την αντίσταση του θεραπευομένου στη δημιουργία και διατήρησης κοντινών σχέσεων.

 

Ψυχοθεραπεία on line

Ειδικά σημεία προσοχής

  • Εξασφάλιση του απορρήτου από τη μεριά του θεραπευόμενου (ασφαλής τοποθεσία του υπολογιστή)

  • Αυστηρή τήρηση των κανόνων ορθής πρακτικής

  • Όσο το δυνατόν εξασφάλιση ικανοποιητικών τεχνικών προδιαγραφών για την ομαλή ροή των συνεδριών