Διατροφολογία

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑ

Η Νευρική Ανορεξία μαζί με τη Βουλιμία και τη Νευρική Ορθορεξία αποτελούν τις πλέον γνωστές και συχνότερα συναντώμενες διαταραχές διατροφής στον σύγχρονο, βιομηχανοποιημένο κόσμο. Τα στερεότυπα που έχουν επιβληθεί από την κοινωνία σχετικά με τα προνόμια ενός ωραίου, γυμνασμένου σώματος δύναται να ενισχύουν και να τροφοδοτούν συμπεριφορές που οδηγούν σε διατροφικές διαταραχές. Οι περιπτώσεις ψυχογενών διατροφικών διαταραχών αυξάνονται καθημερινά με όλο και περισσότερους ανθρώπους να αναζητούν εξειδικευμένη βοήθεια και υποστήριξη. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ενήμεροι για την ύπαρξη τους, την σπουδαιότητά τους και τους κινδύνους που φέρνουν μαζί τους.
Πανεπιστημιακές έρευνες έχουν αποδείξει ότι αναγνωρίζοντας την ύπαρξη μιας τέτοιας διαταραχής σε ένα αρχικό στάδιο, όπου ακολουθείται από κατάλληλη ψυχολογική θεραπεία, έχει πολύ θετικά αποτελέσματα σε θέματα ανάρρωσης του ατόμου από την διαταραχή. Αυξάνοντας την γνώση μας και κατανοώντας τα ψυχογενή διατροφικά νοσήματα, μειώνονται οι πιθανότητες εμφάνισης αυτών των πολύ επικίνδυνων για την υγεία νοσημάτων.
Οι ψυχογενείς διατροφικές διαταραχές είναι πολύπλοκες και οι διαταραγμένες διατροφικές συνήθειες μαζί με τις ψυχολογικές δυσκολίες χρειάζεται να θεραπευτούν. Αναπτύσσοντας μια ισορροπημένη σχέση με το φαγητό και παράλληλα έχοντας το άτομο μια ισορροπημένη δίαιτα βοηθώντας το να έρθει σε επαφή με τα καταπιεσμένα συναισθηματικά θέματα –πηγή των διατροφικών προβλημάτων- μπορεί να βοηθηθεί να αντεπεξέλθει και να διαχειριστεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με ένα τρόπο που δεν είναι βλαβερός προς τον εαυτό του. Για τους ανωτέρω λόγους είναι απαραίτητη η πλαισίωση του ατόμου απο μια διεπιστημονική ομάδα που θα το προσεγγίσει ολιστικά.