Εκπαίδευση για νέους θεραπευτές

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

(TRAINING FOR BEGINERS)

Οι επιστημονικοί συνεργάτες του ΙCPA (Institute for Contemporary Psychotherapy Athens) δημιούργησαν έναν εξειδικευμένο βραχύχρονο κύκλο εκπαίδευσης σχετικά με τα διαδικαστικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο νέος επαγγελματίας ψυχικής υγείας.

Κάθε νέος θεραπευτής συγκεντρώνεται στην ολοκλήρωση των κλινικών γνώσεων και δεξιοτήτων, υποτιμώντας (εστιαζόμενος στο αυστηρά κλινικά μέρος) τα περισσότερο διαδικαστικά ζητήματα. Η μεθοδολογία της Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας συνυπολογίζει τη σημαντικότητα των οργανωτικών και λειτουργικών ζητημάτων στην έκβαση του τελικού θεραπευτικού αποτελέσματος.

Ακρογωνιαίος λίθος του προγράμματος είναι η μετατόπιση του βάρους και προς τον ίδιο τον θεραπευτή μέσω της ανάλυσης των προσωπικών του προτιμήσεων και πεποιθήσεων που επηρεάζουν ριζικά όλες τις διαστάσεις του θεραπευτικού πλαισίου.

Οι συναντήσεις του κύκλου εκπαίδευσης αποτελούνται από 10 τρίωρες συναντήσεις

Μεθοδολογία: Κάθε συνάντηση αποτελείται από 2 ώρες θεωρητική εκπαίδευση και 1 ώρα ανάλυση περιστατικού με βιωματικό τρόπο.

Θέματα εισηγήσεων για νέους θεραπευτές

  1. Εισήγηση 1η Ο Θεραπευόμενος   
  2. Εισήγηση 2η  Ο Θεραπευτής
  3. Εισήγηση 3η Ο χώρος θεραπείας
  4. Εισήγηση 4η  Η αρχική συνάντηση
  5. Εισήγηση 5η Ειδικά θεραπευτικά ζητήματα
  6. Εισήγηση 6η Διαδικαστικές επεξηγήσεις
  7. Εισήγηση 7η Μεταβίβαση – Αντιμεταβίβαση 
  8. Εισήγηση 8η Αμοιβή
  9. Εισήγηση 9η  Θεραπευτική μεθοδολογία  
  10. Εισήγηση 10η Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία

Κόστος 250 Ε (με πλήρη προπληρωμή)

 

Βασικός στόχος της εποπτικής πράξης δεν είναι μόνο η μετάδοση γνώσεων και η παρακολούθηση – στήριξη των συναδέλφων σε δύσκολες περιπτώσεις αλλά πολύ περισσότερο η ανάδειξη του προσωπικού τρόπου που ο κάθε θεραπευτής σχετίζεται με τους θεραπευόμενούς του και η επισήμανση των ιδιαίτερων πτυχών της προσωπικότητάς του που πιθανά να επιφέρουν δυσκολίες στην επιτυχή έκβαση του κλινικού του έργου.