θεραπεία χαμηλού κόστους

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Το κέντρο μας προσφέρει την ευκαιρία πραγματοποίησης συνεδριών χαμηλού (συμβολικού) κόστους που θα υλοποιούνται από τους εκπαιδευομένους του κέντρου. Παράλληλα, η επιστημονική ομάδα του κέντρου μας θα παρέχει εποπτική κάλυψη. Η υπαγωγή στο εν λόγω πρόγραμμα θα γίνεται κατόπιν συνεντεύξεως του/της ενδιαφερόμενου/ης.