Δερματολογία

derma δερμα

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Το δέρμα είναι αναμφισβήτητα το πιο ορατό όργανό μας και καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εμφάνισή μας. Παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και σεξουαλική επικοινωνία καθώς η εμφάνιση είναι πολύ σημαντική στη σύγχρονη κοινωνία. Επηρεάζει, επίσης, τον τρόπο που μας προσλαμβάνουν οι άλλοι. Με τις ασθένειες του δέρματος, επομένως, που προκαλούν αλλαγές ή αλλοιώσεις στην εμφάνιση είναι αδύνατο να παραμείνει κανείς ανεπηρέαστος. Πέραν των σωματικών ενοχλήσεων και δυσκολιών, οι δερματοπάθειες έχουν «κατηγορηθεί» ότι επηρεάζουν, εξίσου, την προσωπική και κοινωνική ζωή των ασθενών, την καθημερινή λειτουργικότητά τους και την ψυχολογική τους κατάσταση. Οι παθήσεις του δέρματος ενδέχεται να προκαλέσουν αρνητικά συναισθήματα όπως ντροπή ή αμηχανία, άγχος, έλλειψη αυτοπεποίθησης ακόμη και κατάθλιψη. Η αυτοεκτίμηση των ασθενών απειλείται και εκτός των δυσκολιών στις κοινωνικές σχέσεις οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να βιώνουν αισθήματα κατωτερότητας, να υφίστανται διακρίσεις και στιγματισμό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι δερματοπάθειες μπορεί να επιφέρουν σημαντικό αντίκτυπο στο ευ ζην των ασθενών.
Το δέρμα γενικά είναι αυτό που δείχνει τις εσωτερικές εντάσεις του εαυτού που δεν εκφράζονται μέσα από τα λόγια και τη συμπεριφορά μας. Οι ψυχοσωματικές ασθένειες του δέρματος λοιπόν αντιπροσωπεύουν ένα υποκειμενικό μήνυμα. Εκφράζουν κάποιο πρόβλημα που δεν είναι συνειδητοποιημένο και που το άτομο το απωθεί. Έχοντας λοιπόν απωθήσει το άτομο το πρόβλημά του ο οργανισμός του ξεσπάει με κάποιο δερματικό νόσημα, ιδιαίτερα όταν το άτομο βρίσκεται σε περιόδους έντονου άγχους ή θλίψης. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που συμβαίνει το αντίθετο, που τα δερματικά νοσήματα εμφανίζονται όταν έχει παρέλθει η περίοδος στρες και επέρχεται η ηρεμία. Αυτό συμβαίνει διότι τότε το άτομο καλείται να έρθει αντιμέτωπο με αυτό που τον απασχολεί. Προκειμένου να μην το αντιμετωπίσει εκδηλώνει το δερματικό νόσημα ώστε να ασχοληθεί με αυτό και όχι με τον πραγματικό λόγο που τον απασχολεί. Έτσι ένα πένθος που δεν επεξεργάζεται, ένας θυμός που καταστέλεται, ένας δύσκολος χωρισμός ίσως να είναι κάποιοι από τους λόγους που μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση τέτοιων συμπτωμάτων. Συνήθεις παθήσεις είναι η ψωρίαση, δερματίτιδες και κυρίως νευροδερματίτιδα, αλωπεκία κα.
Επομένως, είναι εμφανές πόσο σημαντική κρίνεται η ολιστική αντιμετώπιση των ανθρώπων με δερματοπάθειες ψυχοσωματικού χαρακτήρα. Πέραν της εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας που έχει ανάγκη ο κάθε ασθενής οφείλει να πλαισιώνεται και με την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι σε θέση να εκφράσει συναισθήματα που ενδεχομένως σωματοποιεί και εκδηλώνονται με την μορφή κάποιας δερματικής νόσου, αλλά και να μπορέσει να διαχειριστεί συμπεριφορές διάκρισης, αισθήματα κατωτερότητας και άγχος που μπορεί να βιώνει. Όλα τα ανωτέρω συνδράμουν στην καλύτερη έκβαση της πάθησης

δερματολογία