Θεραπεία ζεύγους

Viktor E. Frankl στο ``Το νόημα της ζωής``

Η αγάπη είναι ο μόνος τρόπος για να συλλάβουμε ένα άλλο ανθρώπινο ον στον εσώτατο πυρήνα της προσωπικότητάς του. Κανείς δεν μπορεί να καταστεί πλήρως ενήμερος για την πεμπτουσία του άλλου εκτός αν τον αγαπά γιατί έτσι είναι σε θέση να δεί τα βασικά χαρακτηριστικά του αγαπημένου του προσώπου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Απευθύνεται σε ζευγάρια που επιθυμούν την βελτίωση της σχέσης τους και την καλυτέρευση της ποιότητας στην επικοινωνία και την ψυχική επαφή μεταξύ τους. Κάθε υγιής σχέση έχει σημείο εκκίνησης την πεποίθηση ότι για πάντα θα διατηρείται η αρχική κατάσταση “ευδαιμονίας” και ότι οι άριστες συνθήκες θα διαιωνίζονται καθόλη τη διάρκεια της σχέσης.  Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα όμως, πολλοί σύντροφοι αντιλαμβάνονται πως δεν είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις συγκρούσεις του γάμου τους και συντηρούν μια εκφυλισμένη μορφή της αρχικής σχέσης όπου πρωταγωνιστούν συναισθήματα όπως η δυσαρέσκεια, απογοήτευση και υπερένταση τα οποία αναλαμβάνουν την καθημερινή φθορά και την τελική λύση της σχέσης. Συχνό επίσης είναι το φαινόμενο οι σύντροφοι να μη γνωρίζουν τις αιτίες της κρίσης στη σχέση και τις προεκτάσεις που έχει αυτή για την υπόλοιπη ζωή τους.

Σε ένα ασφαλές και κυρίως ισότιμο ως προς τους συντρόφους περιβάλλον, οι κυριότερες διαστάσεις της θεραπευτικής παρέμβασης είναι οι εξής:

 • Αποκατάσταση της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της ψυχικής επαφής

 • Επαύξηση των συναισθημάτων εγγύτητας και εκδήλωσης συναισθηματικότητας μεταξύ των συντρόφων

 • Διαχείριση συγκρούσεων και θυμού

 • Εκμάθηση διαχείρισης του ερχομού ενός παιδιού και προληπτική συμβουλευτική για την προάσπιση των νέων ρόλων μεταξύ τους

 • Αποκατάσταση της αρχικής σεξουαλικότητας και θεραπεία σεξουαλικών δυσλειτουργιών

 • Αντιμετώπιση τοξικών συναισθημάτων (ανία, πλήξη, παθητικός θυμός) και των επεκτάσεών τους στη σχέση

 • Ανεύρεση των προσωπικών επιθυμιών του κάθε συντρόφου και διερεύνηση του συντονισμού και της αρμονίας στο επίπεδο της δυάδας

 • Ψυχοεκπαίδευση στην αντιμετώπιση των εξωτερικών επιρροών και παρεμβολών

 • Ζητήματα απιστίας – παράλληλων σχέσεων

Θεραπεία ζεύγους

Σε ένα ασφαλές και κυρίως ισότιμο ως προς τους συντρόφους περιβάλλον, οι κυριότερες διαστάσεις της θεραπευτικής παρέμβασης είναι οι εξής:

 • Αποκατάσταση της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της ψυχικής επαφής
 • Επαύξηση των συναισθημάτων εγγύτητας και εκδήλωσης συναισθηματικότητας μεταξύ των συντρόφων
 • Διαχείριση συγκρούσεων και θυμού
 • Εκμάθηση διαχείρισης του ερχομού ενός παιδιού και προληπτική συμβουλευτική για την προάσπιση των νέων ρόλων μεταξύ τους
 • Αποκατάσταση της αρχικής σεξουαλικότητας και θεραπεία σεξουαλικών δυσλειτουργιών
 • Αντιμετώπιση τοξικών συναισθημάτων (ανία, πλήξη, παθητικός θυμός) και των επεκτάσεών τους στη σχέση
 • Ανεύρεση των προσωπικών επιθυμιών του κάθε συντρόφου και διερεύνηση του συντονισμού και της αρμονίας στο επίπεδο της δυάδας
 • Ψυχοεκπαίδευση στην αντιμετώπιση των εξωτερικών επιρροών και παρεμβολών
 • Ζητήματα απιστίας – παράλληλων σχέσεων