Ετήσια Εκπαίδευση στη Σύγχρονη Συμβουλευτική

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Μονοετές Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Σύγχρονη Συμβουλευτική

Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Νοτίων Προαστίων οργανώνει κύκλο σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Συμβουλευτική Ενηλίκων υπό το πρίσμα των αρχών της Σύγχρονης ψυχοθεραπείας.
Με το πέρας του προγράμματος και την επιτυχή ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί Σύμβουλοι και θα γνωρίζουν τη θεωρία αλλά και τις τεχνικές της Σύγχρονης Συμβουλευτικής πράξης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Μια ατομική συνέντευξη
Συμμετοχή στον κύκλο εκπαίδευσης (συνολικής διάρκειας 130 ωρών)
Τα μαθήματα εκτός από θεωρητικό υπόβαθρο θα εμπεριέχουν και άμεση βιωματική μαθησιακή διαδικασία είτε μέσω επίδειξης οπτικοακουστικού υλικού είτε μέσα από role – playing. Και στις δύο περιπτώσεις οι εκπαιδευτές θα σχολιάζουν άμεσα προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα εκπαιδευτικά οφέλη.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο στο χώρο του κέντρου μας στο Π. Φάληρο, Αμφιθέας103.

Σκοπός Προγράμματος:

Ολοκληρώνοντας τον κύκλο σπουδών οι απόφοιτοί μας θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
· Τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής και να αξιολογούν πότε είναι εφικτή η εφαρμογή της.
· Το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο βασικών θεραπευτικών προσεγγίσεων.
· Το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της Σύγχρονης ψυχοθεραπείας.
· Τα χαρακτηριστικά ενός ικανού και αποτελεσματικού Συμβούλου ώστε να τα καλλιεργούν και για τους εαυτούς τους.
· Τις βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν τον συγκεκριμένο χώρο εργασίας.
· Τους χώρους που είναι δυνατό να απασχοληθούν και να εφαρμόσουν τη Συμβουλευτική διαδικασία
· Να δημιουργούν αποτελεσματικές θεραπευτικές σχέσεις που θα εξασφαλίζουν τη συνέχεια της θεραπείας.
· Να αναγνωρίζουν βασικές κλινικές οντότητες και συμπτωματολογία ενηλίκων.
· Να αντιμετωπίζουν ποικίλα κλινικά περιστατικά στον χώρο εργασίας.

Κόστος Εκπαίδευσης
Το κόστος παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται στα 1.400€, ποσό το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί σε ισόποσες δόσεις οι οποίες θα καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους.
Υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης 15% σε όσους προεγγραφούν από τον Ιούλιο.
Να σημειωθεί πως στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνονται οι νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 24%)

Επικοινωνία και ενημέρωση:
Στις γραμματείες των κέντρων μας (Δευτέρα με Παρασκευή) 210 9849078
Διευθυντής Εκπαίδευσης Τσιάκος Δημήτριος 694 4749834

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα καθώς και αναλυτική παρουσίαση των μαθημάτων κατεβάστε τον οδηγό σπουδών.