Συντάκτης: SK1477

Πως να βοηθήσουμε τα παιδιά μας για ομαλή προσαρμογή στο σχολείο εν μέσω Covid-19. Συμβουλές για γονείς.

Κάθε φθινόπωρο, οι γονείς είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των μεταβάσεων στο σχολείο. Συνήθως αυτό σημαίνει αγορές ή συλλογή σχολικών ειδών ή επ [...]

Read More
αναμνήσεις και ψυχολογία

H Θεραπευτική σχέση στην Σχεσιακή Ψυχανάλυση και η διαδικασία αλλαγής. Μια ανάλυση του τελευταίου χρονογραφήματος του Renn.

H Θεραπευτική σχέση στην Σχεσιακή Ψυχανάλυση και η διαδικασία αλλαγής. Μια ανάλυση του τελευταίου χρονογραφήματος του Renn. Σύμφωνα με το τελευταίο κλ [...]

Read More